James Peter Henry Mural at TableArt

8024 Melrose av Los Angeles